Father's Day 19-6-2016

❤️"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha”❤️

 Liên hệ với chúng tôi